درخواست پیش فاکتور و خرید نرم افزار
درخواست پیش فاکتور جدید
سازمان یا نام و نام خانوادگی
تلفن / تلفن همراه
ایمیل
نسخه های نرم افزار
نسخه نرم افزار را انتخاب کنید !
قیمت نسخه انتخابی شما ریال
خدمات دیگر
ردیف عنوان خدمت هزینه (ریال) انتخاب
1 هزینه هاست و پهنای باند نامحدود رایگان
2 سیستم ارسال پیام کوتاه آسان پیامک با 2000 پیامک اولیه رایگان
3 پرداخت آنلاین (تمام بانک ها) و ثبت فیش بانکی رایگان
4 هزینه ثبت دامین (ir) وب سایت رایگان
5 پشتیبانی از وب سایت تا پایان همایش رایگان
6 درخواست ماژول های اضافی جهت سایت همایش رایگان

قیمت خدمات اضافی شما ریال
هزینه کل خدمات انتخاب شده ریال